Skip to main content

Indicatiestelling

Zodra er dementie wordt gediagnosticeerd bij iemand, wordt er door de CIZ ( Centrum indicatiestelling zorg ) een WLZ * indicatie vastgesteld bij deze persoon. Dit om een beeld te creëren van de zorg die bij de persoon in kwestie past. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze professionele zorg. De uitkomst van deze beoordeling, de zogenoemde indicatie of beschikking, ontvangt u binnen zes tot acht weken na het indienen van de aanvraag.

Zowel in de Polder Résidence als in de Polder Hoeve wordt er ook gewerkt met VV 5 en 6. Mensen wonen op de Stoomweg 62 of 62A en de zorguren waar iemand recht op heeft worden via VPT* zorg geleverd. U krijgt hiervoor de zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen die u nodig heeft. De Polder Résidence heeft een contract met het  Zorgkantoor coöperatie VGZ. Mensen maken geen gebruik van een verblijfsindicatie, zoals de reguliere verpleeginstelling. Dat komt doordat deze particuliere woonzorgvoorziening geen accommodatie is, maar een locatie.

Als patiënten een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. WZD* regelt gedwongen opname en beschermt mensen die hiermee te maken krijgen. Het gaat dan om de rechten van een patiënt die gedwongen is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, verpleeghuis of instelling die staat beschreven in het locatie register van het WZD.

De Polder Résidence en Polder Hoeve heeft een extern vertrouwens persoon aangewezen gekregen van zorgstem, dit is Lotte Doornbos. Meer informatie over zorgstem kunt u hier vinden https://zorgstemvertrouwenspersonen.nl/over-zorgstem/

*WLZ =Wet langdurige zorg

* VPT = Volledig pakket thuis

* WZD= Wet zorg en dwang