Skip to main content

Iedereen van harte welkom op de website van de Polder Résidence. De Polder Résidence is een kleinschalig wooncomplex voor kwetsbare ouderen. De Polder Résidence bestaat uit twee locaties op de Stoomweg te Breezand, de Polder Résidence en de Polder Hoeve. Zij realiseren samen plaats voor 22 bewoners.

De Polder Résidence heeft haar deuren 1 augustus 2011 geopend. Dit huis geeft ruimte voor 13 bewoners. Het was een droom die ik destijds verwezenlijkte. Een droom om ouderen met een beperking toch op een waardige manier oud te laten worden.

In november 2013 opende de locatie Polder Hoeve. Zij geeft plaats voor nog 9 bewoners.

Mensen die hier wonen redden het niet meer om zelfstandig thuis te wonen. Dit ten gevolge van een dementieel beeld of somatische klachten. Iedereen wil zijn of haar geliefde zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen waar hij/ zij bekend is, of waar zij samen wonen met een partner. Niemand wenst uit zijn of haar eigen vertrouwde omgeving gehaald te worden. Dit kan beangstigend zijn en soms niet goed te overzien. Maar zeker wanneer iemand alleen woont, is het juist goed om hen weer een ‘thuis’ te geven. Deze doelgroep mist assertiviteit en creativiteit om de dag door te komen.  In de Polder Résidence worden zij begeleid in alle activiteiten; iets wat iedereen geluk en gevoel van geborgenheid brengt. Prikkels creëren emoties; emoties geven je het gevoel van leven, het gevoel dat je niet vergeten wordt.

Mensen met een dementieel beeld kunnen problemen krijgen om zelfstandig  ‘thuis te wonen’. Dit kan zijn ten gevolgen van vergeetachtigheid, agnosie (problemen herkennen van voorwerpen/ mensen) en/of apraxie (problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen). Dementie is een uiteenlopend beeld van tekortkomingen, waardoor mensen een gevaar kunnen lopen voor henzelf. Maar ook het besef van tekortkomingen kunnen mensen gevoel van angst, eenzaamheid, somberheid en ontreddering veroorzaken.  Mensen kunnen ongelukkig worden.  Als mensen een gevaar vormen voor henzelf en de omgeving worden zij normaliter worden opgenomen in een regulier huis op een PG (psychogeriatrie) afdeling.

Ik heb het mij altijd persoonlijk aangetrokken, dat mensen, na een leven van vaak hard werken zo aan hun eind komen. Met deze drijfveer en motivatie opende ik de Polder Résidence, een huis waar het anders kan. Samen met een super gemotiveerd team van gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen laten we zien dat de ”laatste levensfase” van een oudere ook heel gelukkig kan zijn. Lachen, respect en genieten zijn de vaste kernwoorden van de Polder Résidence. Iedere dag ben ik blij als ik naar de bewoners en mijn zorgteam kijk. Een stukje unieke zorg in Noord Holland. Zonder zorgen, met zorg omgeven!'
 

JenGeschrevenKlein

bestuurder van de Polder Résidence