Skip to main content

Zorg in de Polder Résidence

De Polder Résidence is een vorm van particulier wonen voor kwetsbare ouderen. De Polder Résidence levert WLZ-zorg  en maakt gebruik van de financieringsvorm VPT. Zij heeft een overeenkomst met het zorgkantoor VGZ. Het volledig pakket thuis, is een pakket waar niet alleen persoonlijk-, verpleegkundige zorg en begeleiding in wordt vergoed, maar ook de basis van het ‘eten en drinken’,  schoonmaken leefruimte en het wassen van het bedlinnen. De Polder Résidence B.V. levert geen behandeling, maar organiseert wel de coördinatie omtrent de zorgvraag van de cliënt. De Polder Résidence heeft een raamwerk overeenkomt met huisartsenpraktijk Breezand voor zorg van algemeen medische aard. Verder werkt zij nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde van Geriant. Fysiotherapie, tandarts, medisch pedicure komen bij de cliënt aan huis. Polder Résidence verzorgt hierbij de communicatie en continuïteit. Deze zorgvraag wordt vergoed vanuit zorgverzekeringswet of door client zelf.

Woon en service

  • Verzekering; Inboedel en WA
  • Alarmering d.m.v. het beschikbare domotica-systeem en alarmopvolging d.m.v. 24-uurs aanwezige verzorgende of verpleegkundige
  • De medische zorg van algemeen medische aard wordt in de Polder Résidence geleverd door huisartspraktijk Breezand. De Polder Résidence heeft een raamwerkovereenkomst met deze praktijk
  • Wassen en strijken van kleding
  • Farmaceutische zorg wordt gefaciliteerd door Apotheek Hollands Kroon
  • Hulpmiddelen worden georganiseerd door de Polder Résidence
  • Organisatie en begeleiding externe zorg en/of tandheelkundige zorg
  • Kapper; knippen en wassen
  • Nutsvoorzieningen
  • Televisie, internet, radio en telefoneren