Doelgroep

In de Polder Résidence en Polder Hoeve wonen kwetsbare ouderen die zorgbehoevend zijn. Sommige bewoners hebben dementie. Dementie is een verzamelnaam voor vele soorten ziekten, die zich openbaren met geheugenstoornissen, veranderingen in karakter en gedragsproblemen. Ieder mens ondergaat deze ziekte anders, ieder mens verdient een individueel plan van aanpak. Maar ook mensen die niet meer thuis kunnen wonen door lichamelijke gebreken, kunnen in de Polder Résidence of Polder Hoeve terecht.

De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).

090216doelgroep2

In de praktijk houdt men zich bezig met blijvende / toenemende cognitieve beperkingen op basis van verschillende dementiële beelden. Dementie is een verzamelnaam voor vele soorten ziekten, die zich openbaren met geheugenstoornissen, veranderingen in karakter en gedragsproblemen. Ieder mens ondergaat deze ziekte anders, ieder mens verdient een individueel plan van aanpak; Een aangepast zorgplan. Gemeende aandacht, respect en geduld zijn vanzelfsprekendheden van de Polder Résidence. Geen massale bedoening. Oud worden en de regie in de eigen handen houden.

De afgelopen jaren kiezen mensen met somatische (lichamelijke) aandoeningen ook voor de Polder Résidence/ Polder Hoeve. Mensen die normaal met de indicatie van een verpleeghuis in een regulier huis moeten wonen, omdat ze lichamelijk onmogelijk thuis kunnen blijven, kiezen ervoor om aan de Stoomweg te wonen. Dit is geen probleem aangezien de huizen voorzien zijn van faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De doelgroep is dus niet alleen psychogeriatrie maar ook somatisch. Blijven Leven zoals je vroeger gewend was. Zonder zorgen, met zorg omgeven.