Indicatiestelling

Zodra er dementie wordt gediagnosticeerd bij iemand, wordt er een CIZ indicatie vastgesteld bij deze persoon. Dit om een beeld te creëren van de zorg die bij de persoon in kwestie past. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze professionele zorg. De uitkomst van deze beoordeling, de zogenoemde indicatie of beschikking, ontvangt u binnen zes tot acht weken na het indienen van de aanvraag. De zorguren waar iemand recht op heeft wordt uitgedrukt in VV 3 t/ 10. Bij VV 1t/m 4 is er vaak sprake van thuishulp en dagbesteding. Zodra VV 5 wordt bereikt, is de zorg erg uitgebreid, dat er vaak wordt gekeken voor een opnameplaats, een indicatie.

090216Indicatiestelling

In de Polder Résidence wordt er ook gewerkt met VV 5 en 6. Mensen wonen op de Stoomweg 62 of 62A en de zorguren waar iemand recht op heeft worden worden via VPT zorg geleverd. U krijgt hiervoor de zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen die u nodig heeft. De Polder Résidence heeft een contract met het  Zorgkantoor coöperatie VGZ. Mensen maken geen gebruik van een verblijfsindicatie, zoals de reguliere verpleeginstelling. Dat komt doordat deze particuliere woonzorgvoorziening geen BOPZ * instelling is.

Als patiënten een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, kunnen ze gedwongen worden opgenomen. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) regelt een gedwongen opname en beschermt mensen die hiermee te maken krijgen. Het gaat dan om de rechten van een patiënt die gedwongen is opgenomen in een bopz-aangemerkt psychiatrisch ziekenhuis, verpleeghuis of instelling voor verstandelijk gehandicapten.